Felanmälan

HSB
HSB har ett ansvar för den ekonomiska administrationen.
Hit ringer man om man fått fel avgift på sina avier eller om pengarna man betalat in inte har registrerats. 010-442 11 00
Det är även HSB som administrerar överlåtelser. Tel: 010-442 11 00

Trygga Hiss i Stockholm AB
Dit kan man ringa dygnet runt vid problem med hissarna. Tel: 08-798 92 00

AB Energibevakning
Ansvarar för fastighetsskötsel. Det är hit de flesta felanmälningarna skickas. Även hjälp med reparationer samt installationer kan göras av dem.
Felanmälan dagtid görs på 08-647 66 10 eller helpme@energibevakning.com.
Kvällstid och helger finns det självklart jour (denna jour är aktiv vardagar 16.00-07.00 och helger 00.00-24.00).
För att kontakta jouren ring akutservice: 0771-47 66 10
Tänk på att jouren är kostsam för föreningen och i värsta fall, beroende på vilken typ av felavhjälpning det gäller, kan du bli skyldig att stå för kostnaden. Rådgör med styrelsen innan du tar kontakt med jouren.

AB Hus- & Villaträdgårdar
Ansvarar för all trädgårdsskötsel så som exempelvis klippning av gräs, skottning, sandning och tömning av soptunnor utomhus. Tel: 08-86 50 60.