Aktuellt

Tomträttsuppropet

Under senvintern 2021 gick BRF Kåpan med i och bildade en intresseförening som heter Tomträttsuppropet. Tomträttsuppropet bildades för att få till en stark röst gentemot Stockholm stad och de kraftig höjningar av tomträttsavgälderna som kommer att ske framöver. I många fall ökar gälden så mycket att den kommer bli en av de större kostnaderna i många BRF föreningar.

Syftet med att bilda föreningen Tomträttsuppropet är att:
– Få de fyra stora intresseföreningarna, HSB, Fastighetsägarna, SBC och Riksbyggen, att samlas gemensamt för att driva tomträttsfrågan.
– Få en gemensam röst som talar om tomträttsfrågan.
– Se om möjlighet finns att driva ett eller flera fall i domstol.
– Driva opinion i tomträttsfrågan.

Läs gärna rapporten från uppropet som finns här