Om föreningen

Om föreningen

"HSB:s bostadsrättsförening Kåpan nr 272" är hela det långa namnet. Dock känns det ofta lite hårt och därför kallas föreningen normalt för "Brf Kåpan", eller bara "Kåpan".

Brf Kåpan består av 111 lägenheter i Älvsjö. Föreningen bildades den 25 november 1983 och registrerades hos läns-styrelsen 12 mars 1984.

1987 överlämnades föreningen till de boende.

Fastigheterna är ritade av Kerstin Gåsste arkitektkontor (som även har ritat husen i vår grannförening Brf Kupan som visas som de två höga husen i mitten av bilden) och byggdes av JSS (numera NCC)

Läs mer

Föreningen äger och förvaltar följande fastigheter:

Kvarteret Prästgårdsåkern 1

Solberga ängsväg 8 8 lägenheter Första inflyttning 1985-09-01
Solberga ängsväg 10 12 lägenheter Första inflyttning 1985-07-01
Solberga ängsväg 12 12 lägenheter Första inflyttning 1985-07-01
Solberga ängsväg 14 14 lägenheter Första inflyttning 1985-09-01

Kvarteret Prästgårdsåkern 3

Solberga ängsväg 5 11 lägenheter Första inflyttning 1985-12-01
Solberga ängsväg 7 12 lägenheter Första inflyttning 1985-12-01
Solberga ängsväg 9 12 lägenheter Första inflyttning 1985-11-01
Solberga ängsväg 11 16 lägenheter Första inflyttning 1985-11-01
Solberga ängsväg 13 14 lägenheter Första inflyttning 1986-02-01

Bilden ovan är tagen från en folder som heter "Bofakta från HSB". Egentligen heter den "HSB Stockholm bygger brf. Kåpan i Älvsjö, 111 lägenheter med bostadsrätt i flerfamiljhs - Bofakta från HSB" men det är kanske inte det smidigaste av namn så vi förkortade det helt enkelt till "Bofakta från HSB". Detta är en folder som användes i reklamen inför försäljningen av lägenheterna. I folden beskrivs lägenheterna och hustyperna så här på sidan 2:

”När bostadsområdet är fullt utbyggt kommer det att innehålla 111 lägenheter. Lägenhetstyperna fördelar sig så här:

30 st 2 rum och kök 70.0 m2
53 st 3 rum och kök 75,5 – 85,5 m2
3 st 3 rum och kök 108,5 m2
17 st 4 rum och kök 88,0 m2
8 st 5 rum och kök 109,0 – 116,5 m2

3 av 3-rumslägenheterna (108,5 m2) är anpassade för rörelsehindrade och 10 är pensionärslägenheter. Alla hus har hiss.

Husen är lamellhus med loftgångar och de är byggda i 3 eller 4 våningar med balkonger i ljus plåt. Husens fasader är klädda med ljusrött tegel och inslag av plåt i rätt. Takpannorna är av betong. Husen är trivsamt grupperade kring två gårdar och mellan husgrupperna går en infartsgata till området”.

Själva bilden är från sidan 6 och är tagen på den modell av området som tillverkades vid bygget och som nu står i styrelserummet.