Mäklarinformation

Mäklarinformation

Här har vi samlat information främst till mäklare som ska förmedla en bostad i föreningen men också för den som är spekulant. Frågor om exempelvis kommande väsentliga renoveringar, avgiftshöjningar och så vidare går i regel att utläsa i årsredovisningen.

Bredband
Bostadsrättstillägg (försäkring)
Ekonomi
Elavtal
Garage
Kabel-TV
Mäklarbild
Nycklar
Renovering
Vatten och värme


Ekonomi
Föreningen har mycket god ekonomi och haft samma årsavgift sedan 2005. Se årsredovisningar.

Föreningens stadgar
Läs föreningens stadgar.

Bredband + bredbandstelefoni
Föreningen har gruppanslutningsavtal med Telenor (tidigare Bredbandsbolaget) för bredband och bredbandstelefoni och föreningen bekostar:

250/250 Mbit internetanslutning
Telefoni - bostadsrättsinnehavaren betalar bara de rörliga kostnaderna.

Kabel-tv
Föreningen har gruppanslutningsavtal med Tele2 (tidigare Com Hem) för digital-TV. I det grundutbud som föreningen bekostar ingår följande digitala kanaler:

svt1-data svt2-data svt24-data kunskapskanalen-ny-data barnkanalen-logo-data tv3-logo-data tv4-data kanal5-data tv6-data sjuan-data tv8-data kanal-9-logo-data  kanal11-data   

Garage
Brf Kåpan har ett servitut som ger oss tillgång till parkeringsplatser i parkeringshuset på Götalandsvägen vid infarten till Solberga Ängsväg. Det finns både parkeringsplatser med och utan bur i det garaget som man kan hyra. Vi har inga platser utomhus, det är Stockholms stads mark.

Parkeringsplats utan bur: 300 kronor/månad
Parkeringsplats med bur: 450 kronor/månad

Kösystemet administreras av styrelsen i Brf. Kåpan och kötiden är ungefär 2 år och varit så de senaste åren. För aktuell kötid, om du vill ställa dig i kö eller har några andra frågor om garaget så hänvisar vi till Garagesidan.

Bostadsrättstillägg
Brf Kåpan har tecknat ett kollektivt bostadsrättstillägg - du som bostadsrättshavare måste fortfarande inneha en hemförsäkring för att ha ett fullgott skydd.

Elavtal
Brf Kåpan tillämpar individuell mätning 3 månader i efterhand vilket innebär att på exempelvis avgiftsavin för perioden januari månad av årsavgiften omfattar elförbrukningen för september.

Renovering
Tänk på att det kan krävas tillstånd för att renovera beroende på vad man har för avsikt att renovera, både från föreningens styrelse och i vissa fall från stadsbyggnadskontoret. Kontakta gärna styrelsen en tid innan för att undvika tråkigheter.

Vatten och värme
Det är ingen individuell mätning av vatten och både varm-/kallvatten ingår i (års)avgiften. Uppvärmning ingår också i (års)avgiften.

Nycklar
Till varje lägenhet hör en uppsättning av nycklar enligt nedan:
Lägenhetsnycklar - 5 stycken (ny/nya måste beställas via styrelsen)
Polisnycklar - 4 stycken
Hushållsnycklar - 2 stycken (ny/nya måste beställas via styrelsen)
Tidsbokningsnycklar (tvättstugan) - 2 stycken
Brevlådenycklar - 3 stycken.

Att det finns rätt antal/uppsättning nycklar vid en försäljning är något mellan säljaren och köparen.
Vill innehavaren utav någon anledning byta kolv till lägenheten måste detta anmälas till styrelsen då beställningen måste göras av den nyckelansvarige i föreningen.

Mäklarbild
HSB Stockholm tillhandahåller mäklarbild och priset för den manuella hanteringen avseende utskick av mäklarbilder är 1 500 kr.
Du kan som mäklare använda HSB Portalen då du får en enklare och snabbare hantering av dokument knutna till en lägenhetsöverlåtelse. Använder du överlåtelsetjänst kan styrelsen och du som mäklare följa status på ärendet. Du kan också hämta mäklarbilder och se prisstatistik.
Att ansluta sig är kostnadsfritt, däremot krävs det ett avtal med HSB Stockholm. När du fått ett förmedlingsuppdrag och registrerar en överlåtelse kostar det 307 kr per överlåtelse.